Issey Miyake Autunno Inverno 2017-2018 Paris Fashion Week

ISSEY MIYAKE Autunno Inverno 2017 mostra la settimana della moda di Parigi, "Chromatic Fantasia".

Foto Kaho Maso e Yoshiyuki Miyamae - direttore creativo di Issey Miyake.

@runwayrivista @isseymiyake @ yoshiyukimiyamae

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw

 

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw

 

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw

 

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw

 

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw

 

issey-miyake-runway-rivista-settimana-della-moda-di-parigi-pfw